Calmarsunds Mur Fasad

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Fasadsystem

Iso-Fin och Iso-Min är fasadputssystem som Finja arbetat med i många år. Det är två beprövade system med en riktig tjockputs av glasfiberarmerat putsbruk som ger en stark och oöm fasad med långvarig och bestående funktion

Iso-Fin

Iso-Fin medger stor valfrihet ifråga om fasadens utseende. Karaktären på äldre hus bevaras genom nytillverkade listverk och utsmyckningar. Även vid nybyggnation ger Iso-Fin möjlighet att ge fasaden en speciell karaktär.

Iso-Min

Iso-Min Fasadputssystem består av bullerdämpande isoleringsskivor av obrännbar och vattenavvisande mineralull med speciella infästningar anpassade för systemet. Putskiktet är en riktig tjockputs av glasfiberarmerat putsbruk som ger en stark och oöm fasad med en långvarig och bestående funktion.

ROT-putssystem

Finja ROT-putssystem är särskilt utvecklat för objekt där man önskar renovera fasaden utan att först behöva riva den befintliga putsen. Genom att välja ROT-putssystemet får man en rad positiva miljöegenskaper som inget damm och buller vid rivningsarbete, inga transporter av rivningsmaterial och en framtida hållbar och därmed underhållssnål fasad.