Calmarsunds Mur Fasad

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kvalitet och Miljö för Calmarsunds Mur & Fasad AB

Kvalité

Vår målsättning är att utföra våra arbeten med bästa möjliga kvalité och följer de normer som gäller, våra leverantörers anvisningar och naturligtvis också kundens önskemål. Vi arbetar också för att vår personal skall få den utbildning och information som krävs för att delta i arbetet och kunna utföra det på ett bra sätt.

 

Miljöplan

Vi arbetar för att minimera skador och påverkan på miljö. Våra leverantörer använder i stor grad återvinningsprodukter och behållare som används om igen. När det gäller spill och avfall så minimeras också det genom de olika fasadsystem som finns och som vi använder. Det spill och avfall som ändå kan uppstå och som inte kan användas som fyllnadsmaterial på arbetsplats tar vi hand om och deponerar enligt gällande lagar. Vi gör också vad vi kan för att anpassa oss till arbetsplatsens källsortering.

 

Miljö- och kvalitétspolicy

Företaget och dess anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som finns för denna bransch. Vi har som mål att skapa ett förtroende hos våra kunder som grundar sig på uppfyllda förväntningar, hög kvalitet, ett utvecklat miljöarbete och felfria produkter. När vi väljer material och fasadsystem så är miljötänkandet väldigt viktigt, vi tar stor hänsyn till vilka som bäst har utvecklat återvinningssystem, lätt hantering av restprodukter och ofarliga produkter för människor och natur. Något som visar att vi till viss del har lyckats med detta är att många av våra kunder anlitar oss igen. Företaget är mycket medveten om sitt ansvar när det gäller kvalitét, miljöarbete och arbetsmiljö och arbetar för att tillämpa denna policy överallt.